Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawa

Cena: 158,95 zł

darmowa dostawa, wysyłka gratis

Dostępność: Brak w magazynie!

AM_9788381280488

Dodaj do listy życzeń

Świadczenia rodzinne stanowią zagadnienie priorytetowe dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za politykę wspierania rodzin z dziećmi. W ostatnich latach przepisy dotyczące świadczeń rodzinnych podlegały często gruntownym zmianom, co spowodowało liczne trudności w realizacji obowiązków z nich wynikających.Książka jest najbardziej aktualnym na rynku poradnikiem z zakresu świadczeń rodzinnych (stan prawny na wrzesień 2017 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących od 1.1.2018 r.)W książce "Świadczenia rodzinne. Procedury i zasady przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych w praktyce" otrzymają Państwo:szczegółowe omówienie poszczególnych świadczeń wraz z procedurą postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych,opis procedowania w razie konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej,wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia,liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów - w tym nowych zagadnień związanych z wprowadzonymi zmianami,rzetelne informacje, ułatwiające prawidłową interpretację przepisów,ponad 45 wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD.Publikacja zawiera omówienie nowych zagadnień, które obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.zmiany terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków,zmiana definicji dochodu - wyliczenie dochodu z tytułu działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (przykłady),zmiana przepisów w zakresie dochodu utraconego (przykłady), oraz zmiany wchodzące w życie we wrześniu 2017 r. i styczniu 2018 r.:definicja szkoły,zmiana organu odpowiedzialnego za koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.W publikacji uwzględniono również zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego wprowadzone w czerwcu 2017 r.Czytelnicy otrzymają także ponad 45 wzorów dokumentów dotyczących decyzji, wniosków, zawiadomień, postanowień itd. w zakresie świadczeń rodzinnych (w tym: wniosek do banku o zwrot wypłaconych świadczeń po dniu zgonu osoby uprawnionej, decyzja o nienależnie pobranych świadczeniach na rzecz osoby innej niż uprawniona, decyzja przyznająca prawo do świadczenia rodzicielskiego, decyzja przyznająca prawo do zasiłku rodzinnego wydana z zastosowaniem zasady złotówka za złotówkę, decyzja zmieniająca dotycząca prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w zakresie związanym ze zmianą wysokości takiego świadczenia) - dostępnych również w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD.Częste zmiany prawa prowadzą do sytuacji, w których po stronie organów zajmujących się stosowaniem ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustalających do nich prawo, pojawiają się wątpliwości związane z interpretacją przepisów.
Rodzaj oprawybroszurowa
Liczba stron436
Opakowanie
Format16,5x240 cm
Wiek
Wymiary
Liczba elementów

Napisz swoją opinię

Napisz swoją opinię

POWIĄZANE PRODUKTY