Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w piguł. w.5

Cena: 29,95 zł

darmowa dostawa, wysyłka gratis

Dostępność: Brak w magazynie!

AM_9788381286510

Dodaj do listy życzeń

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:Prawa pracy:podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,stosunek pracy pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę, nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, wygaśnięcie stosunku pracy,zwolnienia grupowe,pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca,stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę,wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia,obowiązki pracodawcy i pracownika,świadectwo pracy,zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,regulamin pracy,nagrody i wyróżnienia,odpowiedzialność w stosunkach pracy kary porządkowe, odpowiedzialność materialna pracownika, czas pracy normy i ogólny wymiar czasu pracy, okresy wypoczynku, systemy i rozkłady czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w niedziele i święta,urlopy pracownicze,uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianych,bezpieczeństwo i higiena pracy,rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Rodzaj oprawybroszurowa
Liczba stron238
Opakowanie
Format11,7x17 cm
Wiek
Wymiary
Liczba elementów

Napisz swoją opinię

Napisz swoją opinię

POWIĄZANE PRODUKTY